Virvelstrøm instrumenter

Virvelstrøm (Eddy Current) i ikke-destruktiv materialprøving (NDT) benytter seg av vekslende magnetfelt som prøvemedium for å utforske egenskaper, diskontinuiteter, variasjoner i geometri og dimensjoner i materialer. De vekslende magnetfeltene skapes ved hjelp av prober. Probene plasseres i nærheten av overflaten til objektet som skal undersøkes. Proben induserer en elektrisk strøm i materialet som undersøkes (virvelstrømmer). Strømningsmønsteret til virveltrømmene kan begrenses eller forvrenges av for eksempel en sprekk.

GE Mentor EM

Mentor EM - med ny inspeksjonsteknologi! Med den nye programvaren gir dette en unik arbeidsflyt. Sanntids deling og medvirkning med deltakere på andre lokasjoner for hurtig og nøyaktig vurdering av
Les mer

Lydhoder

GE har et solid utvalg av lydhoder.
Les mer