NDT

Dacon samarbeider med GE for å tilby et komplett inspeksjonsutstyr program med NDT produkter og løsninger slik som ultralyd, virvelstrøm, tykkelsesmåling, hardhetsmåling og røntgen.

 

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking. Dette gjelder metoder, som ikke ødelegger produktet, til å teste om kvaliteten på produkter er god nok i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner. Ved å bruke en eller flere metoder, kan NDT-operatøren sjekke om produktet eller materialet er slik det skal være.

Det finnes flere måter å teste kvaliteten til produktet. Noen metoder benyttes for å finne feil som er på produktets overflate. Andre metoder brukes for å finne feil som er dypere ned i materialet til produktet.

Kombinert med programvareplattformen Rhythm® vil NDT løsningen være komplett. Sanntidsdeling og medvirkning med deltakere på andre lokasjoner for hurtig og nøyaktig vurdering av funn. Enkelt og effektivt.

Dacon kan tilby salg, utleie, veilledning, kalibrering og service.

Videoer

Nedlastbare dokumenter