Ultralydkamera

Dolphicam er et unikt ultralydkamera for multimaterialer.

Kameraet kombineer utskiftbare transducere med en imponerende ytelse. Systemet er kostnadseffektivt, har full fleksibilitet og presenterer høyoppløselige 2D /3D bilder. En til to transducere kobles til en spesialtilpasset Panasonic ToughPad tablet. Ved å plassere transduceren på en overflate, ser man rett inn i materialet. Resultatet presenteres både som tradisjonell A, B og C scan i tillegg til et 3 dimensjonalt bilde.


Dolphicam2 er batteridrevet og leveres i en PeliCase. Det er et lett og kompakt system. Man har muligheten til å koble Dolphicam2 til flere ulike tilleggsutstyr for å lettere kunne gjennomføre mer komplekse inspeksjonsoppgaver.

Ved bruk av tradisjonell ultralydinstrumenter kreves det høytkvalifisert personell. Ved bruk av DolphiCam vil man enkeltkunne gjennomføre en inspeksjon og lett gjennomføre analysen i etterkant. Ultralydkameraet kan brukes på en avansert måte, men også settes opp til forenklet bruk. Systemet vil kunne sørge for en effektiv og tidsbesparende gjennomføring av en inspeksjon.

Dolphicam 2

Ultralydkamera for inspeksjon av metall, CFRP, GFRP, GLARE, multimateriale.
Les mer

Dolphicam1

Et lett, kompakt og brukervennlig ultralydkamera for kompositt materialer.
Les mer

Dolphicam Tilleggsutstyr

For inspeksjon av større overflater.
Les mer