Fleksibelt boroskop

Digitale fleksible boroskoper er type instrumenter som benyttes ved innvendig visuell inspeksjon i maskiner eller komponenter, for å gjøre tilstandskontroll gjennom små åpninger eller adkomstpunkter.

Ved bruk av disse type instrumenter gjør man operatøren i stand til å vurdere tilstand uten forutgående omfattende demontering. Metoden kalles gjerne «Remote Visual Inspection, RVI» eller fjernstyrt visuell inspeksjon. RVI benyttes i stort omfang i en rekke vedlikeholdsprogrammer og i mange ulike disipliner. En av disse er inspeksjon av flymotorer hvor regelverket krever grundige inspeksjoner etter et fastsatt antall driftstimer.

Mentor Visual iQ

Mentor Visual iQ er et banebrytende system på markedet for avanserte digitale fleksible boroskop.
Les mer

XL Flex & XL Flex+ VideoProbe

XL Flex og XL Flex+ VideoProber sørger for uovertruffen billedkvalitet og lysutbytte.
Les mer

XL Detect & XL Detect+ VideoProbe

En enkelt, lett og brukervennlig VideoProbe som gir skarp billedkvalitet.
Les mer

XL Vu VideoProbe

XLVU Videoprobe kombinerer bærbarhet og ytelse ved å gi skarpe og klare bilder på et system designet for å møte de fleste inspeksjonsbehovene som oppstår i ulike applikasjoner.
Les mer

XL Lv VideoProbe

Et anvendbart fleksibelt digitalt boroskop for bruk til ulike applikasjoner.
Les mer

MDI 2.0 (menystyrt inspeksjon)

MDI 2.0 er en programvare for MViQ, XLGO+ og XLG3 som guider operatøren gjennom inspeksjonen og autogenererer inspeksjonsrapport.
Les mer

3D Phase målemetode

3D Phase Measurement er en måleteknikk for GE MVIQ og XLG3 videoprober.
Les mer

3D Stereo målemetode

Ny teknologi for optisk måling med MViQ av defekter ved hjelp av en standard stereooptikk.
Les mer