Illumiglow lysgranat


Høyintensitets lysgranat som tennes når den kastes og treffer noe. Gir kraftig lys i 4 min.

Lysgranaten er et unikt konsept utviklet av Illumiglow, spesielt med tanke på bruk av forsvaret, i situasjoner hvor man ønsker å lyse opp et område uten å tilkjennegi sin egen posisjon.

Farge: gul eller infrarød.