Rørinspeksjonsbil

Dacon kan tilby komplett rørinspeksjonsbil fra Rausch som inkluderer inspeksjonskamera, lekkasjetest/ trykkprøving av ledning eller kum og spylesystem. Rausch er lokalisert i Tyskland og er en av verdens ledende produsenter av inspeksjonskameraer og lekkasjetestsystemer. De har lang erfaring med å levere ferdiginstallerte rørinspeksjonsbiler.

Inspeksjonsbil RCA

Inspeksjonssystemer for rørdimensjoner fra DN100 til DN2500 med kabellengde til 550m.
Les mer

Inspeksjonsbil RCA 4.0 Full HD

HD inspeksjonssystemer for rørdimensjoner fra DN100 til DN2500 med kabellengde til 600m.
Les mer

Lekkasjetest

Rausch kan tilby to ulike modeller for gjennomføring av trykktest avhengig av applikasjon.
Les mer

Kumkamera

I-LOOK trådløst kumkamera for effektiv inspeksjon.
Les mer