Installasjonsutstyr

epros®DrainLining metode

Fullstendig renovering av hele avløpsrøret uten graving.
Les mer

epros®DrainMtH

En No-dig-metode; et rehabiliteringssystem for tetting og stabilisering av grenrørforbindelser helt opp til hus via tilhørende kloakkledning.
Les mer

epros®DrainLCR-S

epros®DrainLCR-S er både et system for punktreparasjon av hovedledning og en metode for reparasjon av grenrørtilkobling.
Les mer

epros®DrainLCR-B

For reparasjon av forgreningstilkoblinger i bygninger og bunnledninger; hovedrør DN100 - DN200 med tilhørende grenrør DN50 - DN200 / 45°- 90°.
Les mer

epros®InversionDrum

Gode og solide inversjonstromler fra Trelleborg.
Les mer

epros®SteamGen / epros®HWB

Dampkjele for en perfekt gjennomført herderesultat.
Les mer

epros®Impregnation Unit

For å oppnå jevn fordeling av lim i hele lineren og oppnå ønsket tykkelse i henhold til de tekniske forskriftene, anbefales det et profesjonelt impregneringsbord fra Trelleborg.
Les mer