Fleksibelt boroskop

Digitale fleksible boroskoper er type instrumenter som benyttes ved innvendig visuell inspeksjon i maskiner eller komponenter, for å gjøre tilstandskontroll gjennom små åpninger eller adkomstpunkter.

Ved bruk av disse type instrumenter gjør man operatøren i stand til å vurdere tilstand uten forutgående omfattende demontering. Metoden kalles gjerne «Remote Visual Inspection, RVI» eller fjernstyrt visuell inspeksjon. RVI benyttes i stort omfang i en rekke vedlikeholdsprogrammer og i mange ulike disipliner. En av disse er inspeksjon av flymotorer hvor regelverket krever grundige inspeksjoner etter et fastsatt antall driftstimer.

Everest Mentor Flex VideoProbe™

Et industrielt, allsidig digitalt fleksibelt boroskop, designet for brukervennlighet i alle miljøer.
Les mer

Mentor Visual iQ HD VideoProbe

MViQ HD er designet med tanke på profesjonelle og avanserte visuelle inspektører og er konstruert for å oppfylle de høyeste standardene innen bilde-, video- og måleevne.
Les mer

XL Detect & XL Detect+ VideoProbe

En enkelt, lett og brukervennlig VideoProbe som gir skarp billedkvalitet.
Les mer

Real3D Measurement

Advanced 3D Inspection Software.
Les mer

MDI (menystyrt inspeksjon)

MDI er en programvare for MViQ, Flex og Detect som guider operatøren gjennom inspeksjonen og autogenererer inspeksjonsrapport.
Les mer