Trykktestutstyr

Dacon kan tilby brukervennlig utstyr for lekkasjetest av rør både bærbart og for fast installasjon.

VERNE

A subsea pipeline and structural integrity assessment tool.

 

In 2017 Dacon AS and I&T Nardoni Institute SRL were by the European Commission (EASME) awarded a Horizon 2020 technology development project. The mandate of this project is to develop a NDT instrument capable of scanning/screening tubular steel structures for wall thickness in a subsea environment

Krautkramer lydhoder fra Waygate Technologies

Pålitelige ultralydhoder for enhver applikasjon.

Forbedre driftssikkerhet, reduser driftsstans og kutt vedlikeholdskostnader med mer presise og mer effektive inspeksjoner. Våre brukervennlige ultralydhoder er bygget for å vare, uansett applikasjon eller miljø.

Med hundrevis av standardalternativer for romfart, kraftproduksjon, olje og gass, transport og mer, i tillegg til spesialdesignede ultralydhoder, vil man kunne finne de rette lydhodene.

Freserobot

Utstyr for å effektivt fjerne blokkeringer, røtter, skader og andre hindringer i rør på.

Videoer

IMS MICRO serie
IMS MICRO serie
IMS MICRO applikasjon
IMS MICRO applikasjon
IMS MICRO satelitsystem
IMS MICRO satelitsystem

Sikkerhet / Security / Forsvar / Army

Rørinspeksjon Industri

Dacon representerer ledende, etablerte leverandører som tilbyr inspeksjonsutstyr av høy kvalitet og funksjonalitet. Produktspekteret inkluderer traktorbaserte og stakebaserte kamerasystemer, utstyr for implementering i inspeksjonsbil, rørfornyingsutstyr og -produkter samt freseroboter.

Nedlastbare dokumenter

Magnetpulver og Penetrant (MT/PT)

PFINDER er representert i Norge av DACON AS og tilbyr et enormt utvalg av kvalitesprodukter for inspeksjon med magnetpulver og penetrant.

 

 

PFINDER ble etabert i 1884 og er et familieeid tysk selskap med globalt nettverk. Deres satsing innen GRØNN NDT betyr at PFINDER legger mye resurser i å holde en grønn linje på sine produkter. Alt fra innvirkning på NDT-personell til miljø og gjenbruk av materialer. Flere av produktene er biologisk nedbrytbare. Dette fører til at de som har behov for mindre miljøskadelige penetranter og magnetpulver kan nå ta et aktivt grønt valg.

Sprayboksene fra Pfinder med penetrant, mangnetpulver og rengjører leveres med 500ml netto volum i tillegg til opp-ned ventil. Dette gir mer for pengene, lenger varighet per sprayboks og mindre tomgods å kaste. Opp-ned ventilen muliggjør å spraye objektet fra alle mulige vinkler uten at det påvirker blandingsforholdet i sprayen og du får tømt hele boksen.

 

Prosedyre for:

Ultralydkamera

Dolphicam2 er et unikt ultralydkamera for multimaterialer.

 

Kameraet kombinerer utskiftbare transducere (TRM) med en imponerende ytelse. Systemet er kostnadseffektivt, har full fleksibilitet og presenterer høyoppløselige 2D / 3D bilder. En til to transducere kobles til en spesialtilpasset Panasonic ToughPad tablet. Ved å plassere TRM på en overflate, ser man rett inn i materialet. Resultatet presenteres både som tradisjonell A-, B- og C-scan i tillegg til et 3D bilde.


Dolphicam2 er batteridrevet og leveres i en PeliCase. Det er et lett og kompakt system. Man har muligheten til å koble Dolphicam2 til flere ulike tilleggsutstyr for å lettere kunne gjennomføre mer komplekse inspeksjonsoppgaver.

 

Ved bruk av tradisjonell ultralydinstrumenter kreves det høytkvalifisert personell. Ved bruk av Dolphicam2 vil man enkelt kunne gjennomføre en inspeksjon og gjennomføre en god analyse i etterkant. Ultralydkameraet kan brukes på en avansert måte, men også settes opp til forenklet bruk. Systemet vil kunne sørge for en effektiv og tidsbesparende gjennomføring av en inspeksjon.

Dolphicam2 og Dolphicam2+ kan begge leveres som MIL-spec.

EX kamera

Freserobot

Installasjonsutstyr

Rørfornyingsprodukter

Tykkelsesmåler

For å kunne måle veggtykkelse trenger man tilgang til kun en side ved bruk av ultralydteknologi.

Hardhetsmåler

Måling av en overflatets hardhet gjøres enten med ultralyd- eller støtteknologi. Materiellhardhet bestemmes ved å måle penetreringsdybden til en støtenhet inn i et materiale. Penetreringsdybden samsvarer med hardhetsskalaen slik som Rockwell, brinell og Leeb.

Spesialkamera og robotikk

Robuste kameraløsninger for spesielt tøffe forhold. Systemet er modulært bygget opp, har magnetiske hjul eller bånd og er vanntett inntil 5 bar med mulighet opp til 20 bar. Kamerahodene kan kobles til traktor, stakekabel, kabel eller skjøtbare stenger.

Portable Digitale Røntgen Systemer

NOVO NDT produktfamilien er utviklet for bruk i krevende miljøer samt laboratorier. Systemet leveres i en Pelican™ Hard Case og inkluderer røntgenplate, tablet & programvare, kontrollboks, 40m Comm.kabel eller 50m Comm.kabel på trommel samt tilleggsmoduler og -kabler. NDT systemene kan kobles til ulike røntgenkilder - XR150, XR200 og XRS3.

Fordelen ved bruk av digital røntgen er:

 • røntgenplatene kan brukes om igjen
 • ikke nødvendig med et mørkerom eller kjemikalier
 • tidsbesparende i forbildelse med eksponering og prosess
 • enkelt å dele bilder
 • digitalt billedarkiv
 • brukervennlig

 

Applikasjoner for:

Røntgenplater

Rørfornying

Hver dag moderniseres og vedlikeholdes mange kilometer med avløps- og vannledninger ved bruk av rørfornyingsprodukter. Heldigvis går dette ubemerket hen siden omtrent all arbeidet gjennomføres ved bruk av No-Dig metoden, en gravefri og miljøvennlig metode innen rørrehabilitering.

Sammen med Trelleborg Pipe Seals kan vi tilby gode løsninger basert på lang erfaring innenfor NoDig metoden. 

Videoer

Trelleborg Pipe Seals
Trelleborg Pipe Seals
IMS Robotics UV system
IMS Robotics UV system

NDT (Non-Destructive Testing)

 

Dacon AS leverer inspeksjonsutstyr innen NDT fra kvalitetsprodusenter som;


PFINDER - Magnetpulver, penetrant, testblokker, UV-lys mm.
NOVO DR - Digital Radiografi, både for industri og sikkerhet.
Waygate Technologies (tidligere GE) - Ultralydapparater, tykkelsemålere, lydhoder, kabler, røntgenapparater og AGFA røntgenfilm og kjemikalier.

Vi leverer det meste av forbruksmateriell som man trenger for å kunne utføre inspeksjoner innen NDT.

I tillegg til salg kan vi tilby utleie, veillednng, kalibrering og service.

Ultralyd instrumenter

Med UT instrumenter fra Waygate undersøker man materialer for skjulte feil ved hjelp av lydpulser som sendes inn i materialet og reflekteres fra f.eks. defekter. UT kan brukes på metaller, kompositt, polyetylen etc. UT kan brukes til å avdekke plane feil (bindefeil og sprekker), lamineringer, volumetriske feil (slagg, porer) samt til tykkelsesmåling.

Røntgenapparater ERESCO MF4

ERESCO er kanskje markedets mest kjente røntgenapparat. Kjent for sin solide konstruksjon og gode kvalitet gjennom flere års bruk i tøffe omgivelser.

Vann & Avløp

Dacon AS velger ut ledende, etablerte og internasjonale produkter og teknikker til sin produktportefølje og supplerer med mangeårig kompetanse innen service og support. Dacons valg av leverandører er basert på at vi ønsker å tilby produkter av høy kvalitet og funksjonalitet.

Nedlastbare dokumenter

Rørinspeksjonsbil

Dacon kan tilby komplett rørinspeksjonsbil fra Rausch som inkluderer inspeksjonskamera, lekkasjetest/ trykkprøving av ledning eller kum og spylesystem. Rausch er lokalisert i Tyskland og er en av verdens ledende produsenter av inspeksjonskameraer og lekkasjetestsystemer. De har lang erfaring med å levere ferdiginstallerte rørinspeksjonsbiler.

Traktorfremført kamera

Stakebasert kamera

Stakekamera benyttes ved inspeksjon av rørledninger hvor diameter er mindre enn den som tillater traktorinspeksjon, inspeksjon av kortere rørstrekk, kompleks geometri, ved inspeksjon av vertikale rørledninger samt ved bruk av HD kamerahoder som inkluderer avbøyningsmåling og kartleggingsfunksjon.

Fleksibelt boroskop

Digitale fleksible boroskoper er type instrumenter som benyttes ved innvendig visuell inspeksjon i maskiner eller komponenter, for å gjøre tilstandskontroll gjennom små åpninger eller adkomstpunkter.

Ved bruk av disse type instrumenter gjør man operatøren i stand til å vurdere tilstand uten forutgående omfattende demontering. Metoden kalles gjerne «Remote Visual Inspection, RVI» eller fjernstyrt visuell inspeksjon. RVI benyttes i stort omfang i en rekke vedlikeholdsprogrammer og i mange ulike disipliner. En av disse er inspeksjon av flymotorer hvor regelverket krever grundige inspeksjoner etter et fastsatt antall driftstimer.

Energi

Rutinemessig inspeksjon med Remote Visual Inspection (RVI) reduserer muligheter for uforutsette drifts-avbrudd, og gir beslutningsgrunnlag for vedlikehold. Dacon AS har mer enn 20 års erfaring med RVI i energibransjen og har løsninger for alle forhold: over eller under vann, høye trykk og temperaturer, spesielle frekvenser, spesielle størrelser, med mer.

Nedlastbare dokumenter

Transport

Transportselskaper er omfattet av strenge nasjonale og internasjonale regelverk for sikkerhet, herunder krav til regelmessig ettersyn og prosedyreverk i forbindelse med vedlikehold. Fjernstyrt visuell inspeksjon (RVI) er en metode som gjør det mulig å utføre teknisk tilstandskontroll på veldig kort tid uten omfattende demontering. Instrumenter fra Dacon brukes i alle deler av transportsektoren; til lands, til vanns og i luften.

Nedlastbare dokumenter

Mekanisk tilvirkning

Mange bedrifter innenfor mekanisk industri har valgt å investere i eget inspeksjonsutstyr. Dette er fordi deres kunder i sine spesifikasjoner har krevet blant annet dokumentasjon av renhetsinspeksjon etter endt oppdrag. Dette er for å oppnå full frihet til selv å bestemme når inspeksjonen skal utføres og hva det skal koste. I tillegg får man muligheten til å viderefakturere flere av timene til eget personell ved denne type spesialtjenester.

Nedlastbare dokumenter

Oljeservice

For et inspeksjonsfirma som utfører inspeksjon for andre er det på mange måter slik at rapporten er det fakturerbare produktet. Prosessen med å ferdigstille rapporten kan i mange tilfeller være like tidkrevende som det å utføre selve inspeksjonen. For mange slike oppdrag gjelder det at etterarbeidet har en annen og lavere timerate enn feltarbeid. Det gjelder derfor å få en så stor andel av rapporteringen som mulig ferdig ute i felten. Dacon tilbyr instrumenter som tilrettelegger for dette.

Nedlastbare dokumenter

Tankinspeksjonskamera

For fjernstyrt inspeksjon i store rom tilbyr vi et komplett utvalg av robust, industrielle Pan-Tilt-Zoom (PTZ) kamerasystem.

Hvert system inkluderer et fargekamera med inkludert zoom funksjon med høy intensitet belysning, pan- tilt mekanisme og industriell vanntett emballasje for beskyttelse mot ekstreme miljøer. Hvert PTZ kamera har unike egenskaper tilpasset ulike spesifikke applikasjoner. Kamerasystemene brukes der det er hensiktsmessig å zoome inn framfor å gå nær inntil objektet. Det kan være for å inspisere tanker, kanaler, store hulrom og struktur inn- og utvendig. Systemene består av en lagringsenhet/power, håndholdt kontrollenhet, skjøtbare stenger eventuelt teleskopstang eller traktor, valgfritt kamerahode og ulike typer tilleggsutstyr.
 

Gun Barrel Management System & Measurement tool

ROBINCA, a highly specialized tool for gun tube condition monitoring, and GBMS (Gun Barrel Management System) database for logging and analysing of data.

Gun barrel wear managing has in the past been governed by very simple measures that have proven to be inadequate.  The Norwegian DLO has seen the necessity to obtain better control over the degradation rate and mechanisms to provide good grounds for decision-making.  Future weapon systems will face changing operational conditions and at the same time demands for cost reductions. This puts emphasis on thru life performance. It is desirable to determine what consequence gun barrel wear has for performance. Quality assurance of manual recordings and logging of other relevant factors will contribute to optimal equipment efficiency. To encounter these challenges, Norwegian DLO has chosen to procure a highly specialized tool for gun tube condition monitoring as well as logging and analysis data processing system. The Norwegian DLO’s primary objective is to maintain accuracy, repeatability and flexibility - Managing all gun bores in the Norwegian army. The tool makes it possible to verify manufacturers’ data and performance for each barrel, management and cost optimizing for each individual gun and cannon as well as follow up specific tears and damages.

Based on the Norwegian DLO’s achievement criteria (TDV018; inspection procedures for canon barrels established by the German Army regulation), ROBINCA is designed for maximum compliance with the inspection procedure and the ability to provide requested data quickly. The reports are input data for the analysis software.

The over all purpose for the Robinca method and technic is to apply value for the user by use of better methods. An effective monitoring of technical condition or RBI method can in our view provide significant improved safety and improved performance for military equipment as well as for other critical components within civil industry. Safety for personnel and for equipment is for obvious reasons one vital factor. Also operational and economical advantages are important effects related to obtaining better control over the technical status of gun barrels: Knowledge of factors that affects precision, optimal lifespan utilization, better configuration management, quality control of user data and test and evaluation of new equipment are reported to be appreciated benefits among the specialist technicians and administrators at Norwegian DLO.

Nedlastbare dokumenter

Service

Vår serviceavdeling utfører reparasjoner / service / kalibrering / oppgraderinger i våre lokaler på Haslum. Våre sertifiserte teknikere besitter stor kunnskap og interesse for ny teknologi, og har lang erfaring med utvikling av spesialtilpassede kamerasystemer samt service og reparasjoner. Vi har kort responstid.

 

Dacon er et autorisert serviceverksted for blant annet Kummert, IMS Robotics, Rico, Rausch, VERNE, Waygate, Trelleborg og Henke Sass Wolf.

 

KONTAKT

 • Telefonnummer direkte til verkstedet: 467 00 520
 • For melde inn reparasjonssaker benytt Verksted@dacon.no
 • For kommunikasjon benytt Inspeksjon@dacon.no

 

LEVERINGSADRESSE

Durudveien 35, 1344 HASLUM


Vi inngår også et samarbeid med våre kunder gjennom serviceavtaler, og tar oss av årlig pålagt kontrollvirksomhet. Dette gjelder alt innen kamerautstyr. Deres systemer blir registrert i vår database, og vi avtaler på forhånd tidspunkt for kontroll. Serviceavtalen skal sikre en god og profesjonell oppfølging av deres kamerasystem slik at levetiden øker og samtidig sørge for sikker drift og rask respons ved feil. Våre serviceavtalekunder har prioritet.

Serviceavdelingens mål:

 • Vi skal ha høy fokus på service, kvalitet og tillit ovenfor våre kunder og kollegaer.
 • Vi skal sette sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen i fokus og skal ikke ha sykdom/ fravær relatert til vårt arbeid. Vi skal bidra til å ha et godt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Vi skal sørge for at våre servicemedarbeidere har den rette kompetansen.
 • Vi skal være opptatt av ”Trygghet i alle ledd”, alt arbeid vi gjør skal kvalitetssikres og dokumenteres. Vi vet at trygghet og punktlighet er viktig og helt avgjørende for våre kunder

Dacon Fjernsupport

Nedlastbare dokumenter

Stive boroskoper

Stive boroskop er rent optiske instrumenter som kan sammenlignes med en kikkert. De har et stavobjekt med relelinse system. Linsene transporterer bildet gjennom instrumentet etter at det er fanget inn og rettvendt i et prisme. Bildet kan sees i okularet. De fleste boroskoper er av det vi kaller "kaldt lys" type. Det betyr at lyset i boroskopet kommer fra en ekstern lyskilde som ledes ut i instrumentet via en fiberoptisk lysleder. Enkelte boroskoper kan motstå høye temperaturer eller trykk. Boroskoper produseres i en rekke ulike utførelser og dimensjoner ned til rundt 1 mm i diameter.

Inspeksjon ved hjelp av endoskoper eller fjernstyrte kameraer har flere fordeler:

 • Metoden er rask.
 • Gjør det mulig å inspisere områder som ellers ville være utilgjengelige.
 • Gir bilder av høy kvalitet. Tolking er ikke nødvendig
 • Kan avdekke svært små feil, f.eks skader, sprekker, fargenyanser eller fremmedlegemer.
 • Enkelte typer boroskop gjør det mulig å måle skadens omfang.
 • Kamera og opptaksutstyr kan trekkes vekk fra områder med høy temperatur eller andre vanskelige miljøer.
 • Mulighet for å koble til et boroskopadapter som er knyttet til et digitalt fleksibelt boroskop.

Nedlastbare dokumenter

RVI, Visuell Inspeksjon

Rutinemessig inspeksjon med Remote Visual Inspection (RVI) reduserer uforutsette driftsavbrudd og gir beslutningsgrunnlag for riktig vedlikehold. Dacon AS har mer enn 20 års erfaring med RVI for de spesielle behovene innen olje- og gassrelatert industri. Vi har RVI løsninger for on- og offshore samt i og utenfor Ex-soner; et bredt utvalg av inspeksjonsutstyr. Dacon AS er en oppdatert partner som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet, sertifiseringer og pålegg fra myndigheter.

Rørinspeksjon

Dacon representerer ledende, etablerte leverandører som tilbyr inspeksjonsutstyr av høy kvalitet og funksjonalitet. Produktspekteret inkluderer traktorbaserte og stakebaserte kamerasystemer, utstyr for implementering i inspeksjonsbil, rørfornyingsutstyr og -produkter og freseroboter.

Nedlastbare dokumenter

Trelleborg DrainLining

Hver dag moderniseres og vedlikeholdes mange kilometer med avløps- og vannledninger ved bruk av rørfornyingsprodukter fra Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH. Heldigvis går dette ubemerket hen siden all arbeidet gjennomføres ved bruk av NoDig metoden

– en gravefri og miljøvennlig metode.

Trelleborgs DrainSystem har i mer enn 15 år satt standarden for gjennomføring av moderne vedlikehold av rør for avløp, bygninger og industri. Perfekte tilpassede komponenter garanterer både en høy grad av pålitelighet og brukervennlighet. Alle produkter fra Trelleborg er et resultat av et nært samarbeid med utførende firmaer som installerer disse produktene daglig. For å kunne møte de ulike utfordringene installatørene møte i sin hverdag, har Trelleborg satset stort på effektive metoder og materialer som for eksempel glassfiber liner, brukervennlig resin, ferdigblandet resin i posisjonsposer eller ferdig impregnerte linere. Dette kan føre til kortere gjennomføringstid samt setter kundene i stand til å spare tid og sette i gang med nye prosjekt tidligere. Det er mange måter å gjennomføre en rørfornying på, men med DrainSystem fra Trelleborg vil dette være den mest effektive løsningen.
Sammen med Trelleborg kan Dacon tilby opplæring av personell for å sikre at man oppnår alle fordeler/muligheter med produktene i Trelleborgs fasiliteter.

Olje & offshore

Rutinemessig inspeksjon med Remote Visual Inspection (RVI) reduserer uforutsette driftsavbrudd og gir beslutningsgrunnlag for riktig vedlikehold. Dacon AS har mer enn 20 års erfaring med RVI for de spesielle behovene innen olje- og gassrelatert industri. Vi har RVI løsninger for on- og offshore i og utenfor Ex-soner. Dacon AS er en oppdatert partner som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet, sertifiseringer og pålegg fra myndigheter.

Nedlastbare dokumenter

ROBINCA, Gun Barrel Measurement System

ROBINCA – a highly specialized instrument for gun tube condition monitoring. ROBINCA verifies deformation, degradation, production tolerances and document factors that over time will affect
Les mer

MDI (menystyrt inspeksjon)

MDI er en programvare for MViQ, Flex og Detect som guider operatøren gjennom inspeksjonen og autogenererer inspeksjonsrapport.
Les mer

Guardian 2.1

Guardian 2.1 er en bærbar høyhastighets observasjonsenhet.
Les mer

epros®SteamGen / epros®HWB

Dampkjele for en perfekt gjennomført herderesultat.
Les mer

XLGO+ VIDEOPROBE

Les mer

XLGO+ videoprobe

Omdefinerer inspeksjon med digitale fleksible boroskoper. Ingen kabler, ingen bokser, kun enestående billedkvalitet i en utrolig robust og portabel pakke.
Les mer

Impact X Intrinsically Safe Smartphone

Impact X fra BARTEC Technor er en meget robust smarttelefon. Denne har all funksjonalitet en vil kunne forvente av en normal smarttelefon. CSA, IECEx og ATEX sertifisering har ikke gått på
Les mer

epros®Drain Liner Typer

epros®DrainLining metoden brukes innenfor rør-rehabilitering (no-dig).
Les mer

Gravity X HD EX kamera

Gravity X er et robust ex godkjent HD Pixavi kamera for ATEX og IECEx sone 1 og 2, i tillegg til CSA Class 1, sone 1 (for USA og Canada).
Les mer

Inspeksjonsbil

Inspeksjonssystemer for rørdimensjoner fra DN100 til DN2500.
Les mer

Real3D Measurement

Advanced 3D Inspection Software.
Les mer

HSW stive boroskoper

Stive boroskop er rent optiske instrumenter som kan sammenlignes med en kikkert. De har et stavobjekt med relelinse system. Linsene transporterer bildet gjennom instrumentet etter at det er fanget inn
Les mer

Mentor EM

Portable Eddy Current Tester and Flaw Detector
Les mer

USM Go+

USM Go+ fra Waygate Technologies er et lett og kompakt ultralydapparat som er spesielt egnet for lokalisering og vurdering av feil i et materiale, måling av veggtykkelse samt lagring og dokumentering
Les mer

Strukturix

Strukturix filmsystemer er meget godt egnet for krevende NDT miljøer.
Les mer

epros®DrainLCRB HatProfile

Hatter av materiale med høy kvalitet bestående av 85% glassfiber og 15% pastikkfiber.
Les mer

Mentor UT

Mentor UT er et unikt app-basert ultralydapparat spesielt egnet for korrosjon- og sveiseinspeksjon i tillegg til kartlegging av slitasje.
Les mer

DynaMIC

Hardhetsmåler som måler materialhardhet i løpet av sekunder.
Les mer

epros®DrainCali / epros®DrainPreliner

Dacon kan tilby preliner og flere typer kalibreringsslanger.
Les mer

VT 100 DAR magnetisk traktor

Visatec VT 100 DAR er en vanntett magnetisk traktor for spesielt tøffe applikasjoner. Den leveres med en leddet arm og ryggekamera. Traktoren kan påmonteres ulike kamerahoder og verktøy.
Les mer

VT 34 FW magnetisk undervannstraktor

Kompakt og allsidig magnetisk traktor til bruk under vann. Den klatrer lett på jernholdige overflater til tanker, rør, kanaler, sjøkister og båtskrog.
Les mer

VT 36 PT inspeksjonskamera

VT 36 PT er et dreie sving kamera med en diameter på 36 mm. Det har integrert LED belysning og er vanntett inntil 50 bar.
Les mer

VT 34 PT inspeksjonskamera

Ett av verdens minste dreie sving kamera med kun 34 mm i diameter.
Les mer

VT 6360 CU Full HD kontrollenhet

Bærbar IP67 klassifisert kontrollenhet med 22" Full HD monitor, berøringsbasert SSD harddisk med ekstraordinær opptakskvalitet.
Les mer

VT 334 CU Full HD kontrollenhet

VT 334 CU er en kompakt liten kontrollenhet med Full HD monitor. Leveres i en PeliCase.
Les mer

VT 300 CU kontrollenhet for 19” rack

Den robuste rackmonterte kontrollenheten passer for de fleste kamerahoder, traktorer og kabler fra Visatec.
Les mer

VT 25 FL inspeksjonskamera

Ekstremt kompakt vanntett farge eller sort/hvit kamera med integrert LED belysning og fokus. Kameraet kan også utstyres med infrarødt lys.
Les mer

DynaPOCKET

Liten, digital hardhetsmåler som virker i henhold til støthardhetsmetoden (ASTM A956 og DIN EN ISO 18265).
Les mer

PocketMike

En lett og brukervennlig tykkelsesmåler godt egnet for enhånds operasjoner.
Les mer

DM5E Serien

Ultralydbasert tykkelsesmåler som gjør det mulig å gjennomføre et stort antall oppgaver.
Les mer

USM 36

Krautkrämer USM 36 ultralydinstrument kombinerer driftsplatform med pålitelig og robust hardware.
Les mer

Dolphicam1

Et lett, kompakt og brukervennlig ultralydkamera for kompositt materialer.
Les mer

ERESCO MF4 røntgenrør

Bærbare røntgenrør også tilpasset de tøffeste miljøer.
Les mer

K-50 HD kamerahode

Rettsøk HD kamera, DN70 og oppover.
Les mer

Kummert HD stakekabel

Utskiftbare stakekabler med digital overføring.
Les mer

Profi HD

Den digitale komplette løsningen fra Kummert hvor basisenheten er kompatibel med både easyTab og proTab.
Les mer

PFINDER 860. Rød penetrant. Vannvaskbar.

Rød tradisjonell penetrant for alle materialer som ikke er porøse eller sugende. 500 ml. sprayboks med 360° spraydyse. Vannvaskbar.
Les mer

Easy HD

Et komplett instrument for enkle inspeksjoner for DN40 og oppover.
Les mer

K-28 HD

HD rettsøk kamera med fast stakekabel.
Les mer

NOVO 15 Discovery System

Les mer

NOVO 15 Discovery 4K System

Les mer

NOVO 22 Discovery System

Les mer

NOVO 22 Discovery 4K System

Les mer

NOVO Digital bildeplate (Detektor)

Les mer

NOVO Styreenhet

Les mer

K-60 HD kamerahode

Dreie/sving HD kamera med lasermåling, DN80 og oppover.
Les mer

Dolphicam2

Ultralydkamera for inspeksjon av metall, CFRP, GFRP, GLARE, multimateriale med inspeksjonsdybde opp til 60mm.
Les mer

XL Detect & XL Detect+ VideoProbe

En enkelt, lett og brukervennlig VideoProbe som gir skarp billedkvalitet.
Les mer

PFINDER 800. Rød og Fluoricerende penetrant, Vannvaskbar og lett biologisk nedbrytbar.

Rød/rosa penetrant med fluoricerende partikler som muliggjør bruk av UV-lys. God penetrant for grovere overflater. 500 ml. sprayboks med 360° ventil. Vannvaskbar og lett biologisk nedbrytbar.
Les mer

PFINDER 871. Hvit fremkaller til penetrant.

Fremkaller. 500 ml. sprayboks med 360° spraydyse. Tørker raskt. Utmerket dekning. Meget gode fremkallingsevner. Lett å fjerne med vann eller klut.
Les mer

PFINDER 890. Rengjører for hvit kontrastfarge til magnetpulver.

Kraftig rengjører. 500 ml. sprayboks med 360° spraydyse. Utmerket til fjerning av PFINDER 280 kontrastfarge.
Les mer

UV 5200

For rørdimensjoner DN150 - 600 / 6" - 24" Lyskilde: 8 x 650W UVA lamper
Les mer

UV 7800

For rørdimensjoner DN 150 - 1000 / 6" - 39" Lyskilde: 8 x 650W UVA lamper
Les mer

UV 12000

For rørdimensjoner DN 150 - 1600 / 6" - 63" Lyskilde: 12 x 400/650W eller 12 x 1000W UVA lamper
Les mer

MICRO light

Et allsidig freserobotsystem for rørdimensjoner fra DN80 opp til DN150. Er utvidbart til DN250.
Les mer

MICRO automatic Plus

Et fleksibelt freserobot system for rørdimensjoner fra DN80 til DN150. Utvidbart til DN250. Kapasitet på 50m.
Les mer

MICRO premium

Et fleksibelt freserobot system for rørdimensjoner fra DN80 til DN150. Utvidbart til DN250. Kapasitet på 50/70m.
Les mer

Agile X

Industriell Tablet PC for ex soner.
Les mer

VERNE®

A subsea pipeline and structural integrity assessment tool.
Les mer

Mentor Visual iQ HD VideoProbe

MViQ HD er designet med tanke på profesjonelle og avanserte visuelle inspektører og er konstruert for å oppfylle de høyeste standardene innen bilde-, video- og måleevne.
Les mer

can3D brukertips

Instruksjoner i bruk av can3D
Les mer

Brukertips hardware

Videoinstruksjoner i bruk av Kummert kamerasystemer
Les mer

Premus 150

Et portabelt trykktestsystem for rørdimensjoner opp til DN300, kum og separatorer.
Les mer

Everest Mentor Flex VideoProbe™

Et industrielt, allsidig digitalt fleksibelt boroskop, designet for brukervennlighet i alle miljøer.
Les mer

Dolphicam 2+

Ultralydkamera med 14" berøringsskjerm for inspeksjon av metall, CFRP, GFRP, GLARE, multimateriale med inspeksjonsdybde opp til 60mm.
Les mer

Rausch HD traktorsystemer

CCTV system for inspeksjon av hovedledninger og grenrør fra DN100 til DN2500.
Les mer

VT 780 PTZ Full-HD tankinspeksjonskamera

Robust, vanntett Full HD tankinspeksjonskamera.
Les mer