EX KAMERA

VERNE

A subsea pipeline and structural integrity assessment tool.

 

In 2017 Dacon AS and I&T Nardoni Institute SRL were by the European Commission (EASME) awarded a Horizon 2020 technology development project. The mandate of this project is to develop a NDT instrument capable of scanning/screening tubular steel structures for wall thickness in a subsea environment

Krautkrämer Ultrasonic Probes and Transducers

Reliable ultrasonic probes for any application

Improve asset reliability, reduce downtime, and cut maintenance costs with more precise, more efficient inspections. Our easy-to-use portable ultrasonic probes and transducers are built to last, no matter the application or environment.

With hundreds of standard options for aerospace, power generation, oil and gas, transportation, and more, as well as, options for custom designed ultrasonic probes you’re bound to find the right probes and transducers for you.

We’re making portable ultrasonic inspections simpler than ever without compromising accuracy, so you can get your assets back online faster. Our rugged and easy-to-use instruments are built for your needs, today and tomorrow.

Freserobot

Utstyr for å effektivt fjerne blokkeringer, røtter, skader og andre hindringer i rør på.

Videos

IMS MICRO serie
IMS MICRO serie
IMS MICRO applikasjon
IMS MICRO applikasjon
IMS MICRO satelitsystem
IMS MICRO satelitsystem

Sikkerhet / Security / Forsvar / Army

Rørinspeksjon Industri

Dacon representerer ledende, etablerte leverandører som tilbyr inspeksjonsutstyr av høy kvalitet og funksjonalitet. Produktspekteret inkluderer traktorbaserte og stakebaserte kamerasystemer, utstyr for implementering i inspeksjonsbil, rørfornyingsutstyr og -produkter samt freseroboter.

Documents for Download

Magnetpulver og Penetrant (MT/PT)

PFINDER er representert i Norge av DACON AS og tilbyr et enormt utvalg av kvalitesprodukter for inspeksjon med magnetpulver og penetrant.

 

 

PFINDER ble etabert i 1884 og er et familieeid tysk selskap med globalt nettverk. Deres satsing innen GRØNN NDT betyr at PFINDER legger mye resurser i å holde en grønn linje på sine produkter. Alt fra innvirkning på NDT-personell til miljø og gjenbruk av materialer. Flere av produktene er biologisk nedbrytbare. Dette fører til at de som har behov for mindre miljøskadelige penetranter og magnetpulver kan nå ta et aktivt grønt valg.

Sprayboksene fra Pfinder med penetrant, mangnetpulver og rengjører leveres med 500ml netto volum i tillegg til opp-ned ventil. Dette gir mer for pengene, lenger varighet per sprayboks og mindre tomgods å kaste. Opp-ned ventilen muliggjør å spraye objektet fra alle mulige vinkler uten at det påvirker blandingsforholdet i sprayen og du får tømt hele boksen.

 

Prosedyre for:

Ultrasound camera

Dolphicam2 er et unikt ultralydkamera for multimaterialer.

 

Kameraet kombinerer utskiftbare transducere (TRM) med en imponerende ytelse. Systemet er kostnadseffektivt, har full fleksibilitet og presenterer høyoppløselige 2D / 3D bilder. En til to transducere kobles til en spesialtilpasset Panasonic ToughPad tablet. Ved å plassere TRM på en overflate, ser man rett inn i materialet. Resultatet presenteres både som tradisjonell A-, B- og C-scan i tillegg til et 3D bilde.


Dolphicam2 er batteridrevet og leveres i en PeliCase. Det er et lett og kompakt system. Man har muligheten til å koble Dolphicam2 til flere ulike tilleggsutstyr for å lettere kunne gjennomføre mer komplekse inspeksjonsoppgaver.

 

Ved bruk av tradisjonell ultralydinstrumenter kreves det høytkvalifisert personell. Ved bruk av Dolphicam2 vil man enkelt kunne gjennomføre en inspeksjon og gjennomføre en god analyse i etterkant. Ultralydkameraet kan brukes på en avansert måte, men også settes opp til forenklet bruk. Systemet vil kunne sørge for en effektiv og tidsbesparende gjennomføring av en inspeksjon.

Dolphicam2 og Dolphicam2+ kan begge leveres som MIL-spec.

EX Digitalkamera

Freserobot

Installasjonsutstyr

Rørfornyingsprodukter

Tykkelsesmåler

For å kunne måle veggtykkelse trenger man tilgang til kun en side ved bruk av ultralydteknologi.

Hardhetsmåler

Måling av en overflatets hardhet gjøres enten med ultralyd- eller støtteknologi. Materiellhardhet bestemmes ved å måle penetreringsdybden til en støtenhet inn i et materiale. Penetreringsdybden samsvarer med hardhetsskalaen slik som Rockwell, brinell og Leeb.

Special camera and robotics

Camera solutions for tough applications.

Portable Digital Radiography Systems

The NOVO NDT products family is designed for NDT radiography professionals working in tough field & laboratory conditions.
The system is located in a Pelican™ Hard Case and includes a Detector, Tablet & Software, Control Box, 40m Comm. Cable or 50m Comm. Cable on a Reel and additional Modules & Cables. In addition, the NDT systems are designed to hold a variety of Golden X-Ray Sources - XR150, XR200 and XRS3.

Røntgenplater

Pipe Rehabilitation

Together with trelleborg Pipe Seals we make leak-free hassle free. We offer sophisticated pipe rehabilitation systems to assureproductivity over the entire pipe cycle.

Videos

Trelleborg Pipe Seals
Trelleborg Pipe Seals
IMS Robotics UV system
IMS Robotics UV system

NDT

Dacon can provide a wide range of NDT products and solutions.

 

Dacon AS leverer inspeksjonsutstyr innen NDT fra kvalitetsprodusenter som;


PFINDER - Magnetpulver, penetrant, testblokker, UV-lys mm.
NOVO DR - Digital Radiografi, både for industri og sikkerhet.
Waygate Technologies (tidligere GE) - Ultralydapparater, tykkelsemålere, lydhoder, kabler, røntgenapparater og AGFA røntgenfilm og kjemikalier.

Vi leverer det meste av forbruksmateriell som man trenger for å kunne utføre inspeksjoner innen NDT.

I tillegg til salg kan vi tilby utleie, veillednng, kalibrering og service.

Ultralyd instrumenter

Med UT instrumenter fra Waygate undersøker man materialer for skjulte feil ved hjelp av lydpulser som sendes inn i materialet og reflekteres fra f.eks. defekter. UT kan brukes på metaller, kompositt, polyetylen etc. UT kan brukes til å avdekke plane feil (bindefeil og sprekker), lamineringer, volumetriske feil (slagg, porer) samt til tykkelsesmåling.

Røntgenapparater ERESCO MF4

ERESCO er kanskje markedets mest kjente røntgenapparat. Kjent for sin solide konstruksjon og gode kvalitet gjennom flere års bruk i tøffe omgivelser.

Vann & Avløp

Dacon AS velger ut ledende, etablerte og internasjonale produkter og teknikker til sin produktportefølje og supplerer med mangeårig kompetanse innen service og support. Dacons valg av leverandører er basert på at vi ønsker å tilby produkter av høy kvalitet og funksjonalitet.

Documents for Download

Vehicle-Fit-Outs

Dacon kan tilby komplett rørinspeksjonsbil fra Rausch som inkluderer inspeksjonskamera, lekkasjetest/ trykkprøving av ledning eller kum og spylesystem. Rausch er lokalisert i Tyskland og er en av verdens ledende produsenter av inspeksjonskameraer og lekkasjetestsystemer. De har lang erfaring med å levere ferdiginstallerte rørinspeksjonsbiler.

Crawler systems

Push rod camera system

Push-rod camera systems are used for inspection of pipelines where diameter is narrow to entering a crawler, inspection of short pipe sections, complex geometry, inspection of vertical pipelines as well as use of CamFlex for mapping function.

Flexible boroscopes

Digital flexible borescopes are being used to carry out condition monitoring through small openings or access points of machines or components.

Using these types of instrument the operator will be able to carry out an inspection without prior extensive disassembly. The method is called "Remote Visual Inspection, RVI". RVI is utilized in several maintenance programs, like inspection of aircraft engines.

Energy

Routine inspection of Remote Visual Inspection (RVI) reduces opportunities for unforeseen operational disruptions and provide decision basis for maintenance. Dacon AS has more than 20 years experience with RVI in the energy industry and has solutions for all conditions: over or under water, high pressures and temperatures, special frequencies, special sizes, and more.

Documents for Download

Transport

Transport is covered by strict national and international regulations for safety, including requirements for regular inspection and litigation work in connection with maintenance. Remote visual inspection (RVI) is a method that makes it possible to carry out technical state control in a very short time without extensive disassembly. Instruments from Dacon are being used in all parts of the transport sector; by land, sea and air.

Documents for Download

Mekanisk tilvirkning

Mange bedrifter innenfor mekanisk industri har valgt å investere i eget inspeksjonsutstyr. Dette er fordi deres kunder i sine spesifikasjoner har krevet blant annet dokumentasjon av renhetsinspeksjon etter endt oppdrag. Dette er for å oppnå full frihet til selv å bestemme når inspeksjonen skal utføres og hva det skal koste. I tillegg får man muligheten til å viderefakturere flere av timene til eget personell ved denne type spesialtjenester.

Documents for Download

Oil & Gas Service

An inspection company performing inspection for others the report is often a billable product. The process of finalizing the report can in many cases be just as time consuming as it actually performing the inspection. Such a commission has normally a different and lower hourly rate than fieldwork. It is therefore important to get a large percentage of reporting as possible done in the field. Dacon offer instruments that facilitate this.

Documents for Download

Tank inspection camera system

The PTZ cameras puts image management in the palm of your hand with interchangeable camera heads, advanced camera setup, integrated image capture and full motion video recording capabilities, on-board file manager, annotation and comparison measurement features.

Hvert system inkluderer et fargekamera med inkludert zoom funksjon med høy intensitet belysning, pan- tilt mekanisme og industriell vanntett emballasje for beskyttelse mot ekstreme miljøer. Hvert PTZ kamera har unike egenskaper tilpasset ulike spesifikke applikasjoner. Kamerasystemene brukes der det er hensiktsmessig å zoome inn framfor å gå nær inntil objektet. Det kan være for å inspisere tanker, kanaler, store hulrom og struktur inn- og utvendig. Systemene består av en lagringsenhet/power, håndholdt kontrollenhet, skjøtbare stenger eventuelt teleskopstang eller traktor, valgfritt kamerahode og ulike typer tilleggsutstyr.
 

Gun Barrel Management System & Measurement tool

ROBINCA, a highly specialized tool for gun tube condition monitoring, and GBMS (Gun Barrel Management System) database for logging and analysing of data.

Gun barrel wear managing has in the past been governed by very simple measures that have proven to be inadequate.  The Norwegian DLO has seen the necessity to obtain better control over the degradation rate and mechanisms to provide good grounds for decision-making.  Future weapon systems will face changing operational conditions and at the same time demands for cost reductions. This puts emphasis on thru life performance. It is desirable to determine what consequence gun barrel wear has for performance. Quality assurance of manual recordings and logging of other relevant factors will contribute to optimal equipment efficiency. To encounter these challenges, Norwegian DLO has chosen to procure a highly specialized tool for gun tube condition monitoring as well as logging and analysis data processing system. The Norwegian DLO’s primary objective is to maintain accuracy, repeatability and flexibility - Managing all gun bores in the Norwegian army. The tool makes it possible to verify manufacturers’ data and performance for each barrel, management and cost optimizing for each individual gun and cannon as well as follow up specific tears and damages.

Based on the Norwegian DLO’s achievement criteria (TDV018; inspection procedures for canon barrels established by the German Army regulation), ROBINCA is designed for maximum compliance with the inspection procedure and the ability to provide requested data quickly. The reports are input data for the analysis software.

The over all purpose for the Robinca method and technic is to apply value for the user by use of better methods. An effective monitoring of technical condition or RBI method can in our view provide significant improved safety and improved performance for military equipment as well as for other critical components within civil industry. Safety for personnel and for equipment is for obvious reasons one vital factor. Also operational and economical advantages are important effects related to obtaining better control over the technical status of gun barrels: Knowledge of factors that affects precision, optimal lifespan utilization, better configuration management, quality control of user data and test and evaluation of new equipment are reported to be appreciated benefits among the specialist technicians and administrators at Norwegian DLO.

Documents for Download

Service

Vår serviceavdeling utfører reparasjoner / service / kalibrering / oppgraderinger i våre lokaler på Haslum. Våre sertifiserte teknikere besitter stor kunnskap og interesse for ny teknologi, og har lang erfaring med utvikling av spesialtilpassede kamerasystemer samt service og reparasjoner. Vi har kort responstid.

 

Dacon er et autorisert serviceverksted for blant annet Kummert, IMS Robotics, Rico, Rausch, VERNE, Waygate, Trelleborg og Henke Sass Wolf.

 

KONTAKT

  • Telefonnummer direkte til verkstedet: 467 00 520
  • For melde inn reparasjonssaker benytt Verksted@dacon.no
  • For kommunikasjon benytt Inspeksjon@dacon.no

 

LEVERINGSADRESSE

Durudveien 35, 1344 HASLUM


Vi inngår også et samarbeid med våre kunder gjennom serviceavtaler, og tar oss av årlig pålagt kontrollvirksomhet. Dette gjelder alt innen kamerautstyr. Deres systemer blir registrert i vår database, og vi avtaler på forhånd tidspunkt for kontroll. Serviceavtalen skal sikre en god og profesjonell oppfølging av deres kamerasystem slik at levetiden øker og samtidig sørge for sikker drift og rask respons ved feil. Våre serviceavtalekunder har prioritet.

Serviceavdelingens mål:

  • Vi skal ha høy fokus på service, kvalitet og tillit ovenfor våre kunder og kollegaer.
  • Vi skal sette sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen i fokus og skal ikke ha sykdom/ fravær relatert til vårt arbeid. Vi skal bidra til å ha et godt og trivelig arbeidsmiljø.
  • Vi skal sørge for at våre servicemedarbeidere har den rette kompetansen.
  • Vi skal være opptatt av ”Trygghet i alle ledd”, alt arbeid vi gjør skal kvalitetssikres og dokumenteres. Vi vet at trygghet og punktlighet er viktig og helt avgjørende for våre kunder

Dacon Fjernsupport

Documents for Download

Ridig endoscopes

Wide range of examination applications for areas hard to reach HSW offers a technology capable of visualising areas that cannot directly be observed with the naked eye. Optical systems of a special design, which are also used in medical examinations with success, create reliable images of such areas, thus providing a quick overview and increased safety. The operator can view these images through an eyepiece without stressing his or her eyes, or render the images on a screen by means of a camera. High-performance light relaying systems guide the light directly to the borescope tip. The HSW borescope versions are very robust and have especially been designed to perfectly withstand the strains of heavy-duty service in industrial applications.

The areas to be inspected are in concealed positions. The inspection by means of the borescope is made possible at all by providing several viewing directions. Certain areas can be viewed from different angles of view, even laterally or around a bend. The „straight“ viewing direction is marked by 0°. Angles from 0° to 110° can be adjusted in several steps.

The aperture angle defines the visible image area. Depending on the degree of the view angle adjusted, the borescope can be used for different focal lengths from wide-angle to tele objective lenses.

Documents for Download

Inspection Equipment

Routine inspection by use of Remote Visual Inspection (RVI) reduces unplanned downtime and provide basis for proper maintenance. Dacon AS has more than 20 years experience with RVI for the specific needs of the oil and gas-related industries. We have RVI solutions for onshore and offshore as well as inside and outside Ex zones. Dacon AS is an updated partner who meets the requirements for health, safety and environmental certifications and orders from authorities.

Pipe Inspection

Dacon represents leading, established suppliers offering high quality products and functionality. The product range includes crawlers and push-rod camera systems, inspection equipment implementation, pipe renewal equipment and products, cutting robots and nozzles.

Documents for Download

Trelleborg DrainLining

Hver dag moderniseres og vedlikeholdes mange kilometer med avløps- og vannledninger ved bruk av rørfornyingsprodukter fra Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH. Heldigvis går dette ubemerket hen siden all arbeidet gjennomføres ved bruk av NoDig metoden

– en gravefri og miljøvennlig metode.

Trelleborgs DrainSystem har i mer enn 15 år satt standarden for gjennomføring av moderne vedlikehold av rør for avløp, bygninger og industri. Perfekte tilpassede komponenter garanterer både en høy grad av pålitelighet og brukervennlighet. Alle produkter fra Trelleborg er et resultat av et nært samarbeid med utførende firmaer som installerer disse produktene daglig. For å kunne møte de ulike utfordringene installatørene møte i sin hverdag, har Trelleborg satset stort på effektive metoder og materialer som for eksempel glassfiber liner, brukervennlig resin, ferdigblandet resin i posisjonsposer eller ferdig impregnerte linere. Dette kan føre til kortere gjennomføringstid samt setter kundene i stand til å spare tid og sette i gang med nye prosjekt tidligere. Det er mange måter å gjennomføre en rørfornying på, men med DrainSystem fra Trelleborg vil dette være den mest effektive løsningen.
Sammen med Trelleborg kan Dacon tilby opplæring av personell for å sikre at man oppnår alle fordeler/muligheter med produktene i Trelleborgs fasiliteter.

Oil & Gas

Routine inspection of Remote Visual Inspection (RVI) reduces unplanned downtime and provide basis for good maintenance. Dacon AS has more than 20 years of RVI experience for the specific needs of the oil and gas related industries. We can provide RVI solutions for onshore and offshore, in and outside Ex zones. Dacon AS is an updated partner who meets the requirements for health, safety and environmental certifications and orders from authorities.

Documents for Download

ROBINCA, Gun Barrel Measurement System

ROBINCA – a highly specialized instrument for gun tube condition monitoring. ROBINCA verifies deformation, degradation, production tolerances and document factors that over time will affect
Read more

MDI 2.0 (Meny Directed Inspection)

MDI 2.0 is a software module for MVIQ, XLG3 and XLGO+ that will guide the inspector through the inspection, and auto-generates the inspection report.
Read more

Guardian 2.1

Guardian 2.1 er en bærbar høyhastighets observasjonsenhet.
Read more

epros®SteamGen / epros®HWB

Dampkjele for en perfekt gjennomført herderesultat.
Read more

XLGO+ VIDEOPROBE

Read more

XLGO+ videoprobe

Omdefinerer inspeksjon med digitale fleksible boroskoper. Ingen kabler, ingen bokser, kun enestående billedkvalitet i en utrolig robust og portabel pakke.
Read more

Impact X intrinsically safe Smartphone

The BARTEC Technor Impact X is the toughest smartphone you will ever meet. This intrinsically safe smartphone has all the functionality you will expect from a regular smartphone. The CSA, IECEx and
Read more

epros®Drain Liner Typer

epros®DrainLining metoden brukes innenfor rør-rehabilitering (no-dig).
Read more

Gravity X HD EX camera

The Gravity X is a intrinsically safe camera for ATEX and IECEx Zone 1 and Zone 2, as well as CSA Class 1, Zone 1 (for US and Canada).
Read more

Inspeksjonsbil

Inspeksjonssystemer for rørdimensjoner fra DN100 til DN2500.
Read more

Real3D Measurement

Advanced 3D Inspection Software.
Read more

HSW stive boroskoper

Stive boroskop er rent optiske instrumenter som kan sammenlignes med en kikkert. De har et stavobjekt med relelinse system. Linsene transporterer bildet gjennom instrumentet etter at det er fanget inn
Read more

Mentor EM

Portable Eddy Current Tester and Flaw Detector
Read more

USM Go+

USM Go+ fra Waygate Technologies er et lett og kompakt ultralydapparat som er spesielt egnet for lokalisering og vurdering av feil i et materiale, måling av veggtykkelse samt lagring og dokumentering
Read more

Strukturix

Strukturix filmsystemer er meget godt egnet for krevende NDT miljøer.
Read more

epros®DrainLCRB HatProfile

Hatter av materiale med høy kvalitet bestående av 85% glassfiber og 15% pastikkfiber.
Read more

Mentor UT

Mentor UT er et unikt app-basert ultralydapparat spesielt egnet for korrosjon- og sveiseinspeksjon i tillegg til kartlegging av slitasje.
Read more

DynaMIC

Hardhetsmåler som måler materialhardhet i løpet av sekunder.
Read more

epros®DrainCali / epros®DrainPreliner

Dacon kan tilby preliner og flere typer kalibreringsslanger.
Read more

VT 100 DAR Magnetic heavy duty rover

Visatec VT 100 DAR ROV is a watertight magnetic rover for heavy duty applications with an articulated arm and integrated rear camera.
Read more

VT 34 FW underwater magnetic crawler

Compact, versatile and manouverable magnetic crawler with magnetic wheels or magnetic chain drive.
Read more

VT 36 PT inspection camera

Visatec's VT 36 PT is one of the smallest watertight visual inspection cameras with pan-tilt function and built-in lighting in the world.
Read more

VT 34 PT inspection camera

Visatec's VT 34 PT is one of the smallest watertight visual inspection cameras with pan and tilt function and built-in lighting in the world.
Read more

VT 360 PT HD inspection camera

Watertight Full HD camera with pan and tilt function and integrated lighting.
Read more

VT 6360 CU control unit

VT 6360 CU is a portable, IP67 certified control unit with integrated 22" FullHD monitor.
Read more

VT 334 CU control unit

Visatec VT 334 CU is a compact control unit with integrated Full-HD monitor in a portable PeliCase.
Read more

VT 300 CU control unit

Rackmountable 19“ control unit for various camera and ROV systems.
Read more

VT 25 FL inspection camera

Extremely compact, watertight color camera with integrated lighting and built-in focus for all inspections where small dimensions matter.
Read more

DynaPOCKET

Liten, digital hardhetsmåler som virker i henhold til støthardhetsmetoden (ASTM A956 og DIN EN ISO 18265).
Read more

PocketMike

En lett og brukervennlig tykkelsesmåler godt egnet for enhånds operasjoner.
Read more

DM5E Serien

Ultralydbasert tykkelsesmåler som gjør det mulig å gjennomføre et stort antall oppgaver.
Read more

USM 36

Krautkrämer USM 36 ultralydinstrument kombinerer driftsplatform med pålitelig og robust hardware.
Read more

VT 72 PT inspection camera

Watertight inspection camera with pan and tilt function and integrated lighting plus optionally integrated laser system.
Read more

Dolphicam1

Et lett, kompakt og brukervennlig ultralydkamera for kompositt materialer.
Read more

ERESCO MF4 røntgenrør

Bærbare røntgenrør også tilpasset de tøffeste miljøer.
Read more

K-50 HD kamerahode

Rettsøk HD kamera, DN70 og oppover.
Read more

Kummert HD stakekabel

Utskiftbare stakekabler med digital overføring.
Read more

Profi HD

Den digitale komplette løsningen fra Kummert hvor basisenheten er kompatibel med både easyTab og proTab.
Read more

PFINDER 860. Rød penetrant. Vannvaskbar.

Rød tradisjonell penetrant for alle materialer som ikke er porøse eller sugende. 500 ml. sprayboks med 360° spraydyse. Vannvaskbar.
Read more

Easy HD

Et komplett instrument for enkle inspeksjoner for DN40 og oppover.
Read more

K-28 HD

HD rettsøk kamera med fast stakekabel.
Read more

NOVO 15 Discovery System

Read more

NOVO 15 Discovery 4K System

Read more

NOVO 22 Discovery System

Read more

NOVO 22 Discovery 4K System

Read more

NOVO Detectors

Read more

NOVO Controllers

Read more

K-60 HD kamerahode

Dreie/sving HD kamera med lasermåling, DN80 og oppover.
Read more

Dolphicam2

Ultrasound imaging platform for inspection of metals, CRRP, GFRP, GLARE and multimaterial.
Read more

XL Detect & XL Detect+ VideoProbe

With the XL Detect and XL Detect+ VideoProbes, it’s all in the details. Improve accuracy and speed up workflow with crisp image quality, plus an upgraded 5” LCD screen on the XL Detect+.
Read more

PFINDER 800. Rød og Fluoricerende penetrant, Vannvaskbar og lett biologisk nedbrytbar.

Rød/rosa penetrant med fluoricerende partikler som muliggjør bruk av UV-lys. God penetrant for grovere overflater. 500 ml. sprayboks med 360° ventil. Vannvaskbar og lett biologisk nedbrytbar.
Read more

PFINDER 871. Hvit fremkaller til penetrant.

Fremkaller. 500 ml. sprayboks med 360° spraydyse. Tørker raskt. Utmerket dekning. Meget gode fremkallingsevner. Lett å fjerne med vann eller klut.
Read more

PFINDER 890. Rengjører for hvit kontrastfarge til magnetpulver.

Kraftig rengjører. 500 ml. sprayboks med 360° spraydyse. Utmerket til fjerning av PFINDER 280 kontrastfarge.
Read more

UV 5200

For rørdimensjoner DN150 - 600 / 6" - 24" Lyskilde: 8 x 650W UVA lamper
Read more

UV 7800

For rørdimensjoner DN 150 - 1000 / 6" - 39" Lyskilde: 8 x 650W UVA lamper
Read more

UV 12000

For rørdimensjoner DN 150 - 1600 / 6" - 63" Lyskilde: 12 x 400/650W eller 12 x 1000W UVA lamper
Read more

MICRO light

Et allsidig freserobotsystem for rørdimensjoner fra DN80 opp til DN150. Er utvidbart til DN250.
Read more

MICRO automatic Plus

Et fleksibelt freserobot system for rørdimensjoner fra DN80 til DN150. Utvidbart til DN250. Kapasitet på 50m.
Read more

MICRO premium

Et fleksibelt freserobot system for rørdimensjoner fra DN80 til DN150. Utvidbart til DN250. Kapasitet på 50/70m.
Read more

Agile X

Industrial Tablet PC for Ex Areas
Read more

VERNE®

A subsea pipeline and structural integrity assessment tool.
Read more

Mentor Visual iQ HD VideoProbe

MViQ HD er designet med tanke på profesjonelle og avanserte visuelle inspektører og er konstruert for å oppfylle de høyeste standardene innen bilde-, video- og måleevne.
Read more

can3D brukertips

Instruksjoner i bruk av can3D
Read more

Brukertips hardware

Videoinstruksjoner i bruk av Kummert kamerasystemer
Read more

Lekkasjetest

Rausch kan tilby to ulike modeller for gjennomføring av trykktest avhengig av applikasjon.
Read more

Everest Mentor Flex VideoProbe™

Et industrielt, allsidig digitalt fleksibelt boroskop, designet for brukervennlighet i alle miljøer.
Read more

Dolphicam 2+

Ultralydkamera med 14" berøringsskjerm for inspeksjon av metall, CFRP, GFRP, GLARE, multimateriale med inspeksjonsdybde opp til 60mm.
Read more